Fotograf Magazine

Tomáš Svoboda

Dekonstrukce a (re)imaginace

Autorskou tvorbu Tomáše Svobody charakterizuje konceptuální zacházení se zvoleným médiem. Ať už pracuje s malbou, fotografií, filmem, performancí či jiným způsobem umělecké akce, zaujímá strukturalistické hledisko, v němž se médium jeví jako určitý znakový systém. Svoboda tyto symbolické struktury a mechanismy dekonstruuje skrze základní diváckou „zkušenost“. Ritualizované mechanismy vyprávění oklešťuje až na obecné principy, které formují vztah mezi recipientem a daným médiem. Důležitou roli v tom hraje pozměněné prostředí, v němž jsme zvyklí médium vnímat, nebo ve kterém je realizováno. V souvislosti s filmem pracuje se simulací kinosálu či filmových scén a s redukcí filmového jazyka nebo i konkrétního příběhu, což potom nazývá „imagine film“. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#19 Film

90