Fotograf Magazine

Viktor Takáč

Viktor Takáč je důsledným analytikem pohyblivého obrazu. Jeho videofilmy vznikají na základě náhodně nalezených míst a bizarních situací, nebo jsou jsou naopak náměty těchto obrazů precizně plánovány a následně komponovány z pořízených fotografií nebo záběrů. Takáč pořízený materiál pracně rozebírá a posléze důsledně – políčko po políčku – skládá do projekčních novotvarů. Jako detektiv pátrající po příčině zvratů si všímá zdánlivě podružných detailů, kterými mohou být nehybné věci či bytosti, jejichž děje vypadávají z kompozice záběru, během extrémně dlouhého nebo naopak krátkého časového intervalu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#19 Film

90