Fotograf Magazine

Lucia Sceranková

Lucia Sceranková klade velk. důraz na přípravu a v.robu prostředí, která se stávají určující pro v.sledné fotografie. Důležit. je proces této tvorby a dění, které vzniká před tzv. zmáčknutím spouště. Vytváření situace z labilních konstrukcí, vzniklé fotografické či filmové mizanscény jsou ve v.sledku předmětem samostatn.ch fotografií, které Lucia Sceranková naz.vá priestorovými kolážemi či fiktívnými scenériemi.

To read the entire article you must log in.

Log in

#19 Film

90