Fotograf Magazine

Dorothee von Rechenberg

Z cyklu scény

Dorothee von Rechenberg se v posledních letech soustředí zejména na černobílou fotografii. Fotografickou tvorbu řadí do cyklů (např. recut, 2009, insomnia, 2008, songline, 2007). Práce s fotografií má u Dorothee von Rechenberg zjevnou vazbu na estetické a narativní principy filmu, kdy na základě řazení jednotlivých situací evokuje vyprávění příběhu či prostorové vztahy mezi předměty a postavami. Způsob „vyprávění“ ve fotografiích Dorothee von Rechenberg se však od tradičního filmu značně liší. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#19 Film

90