Fotograf Magazine

Jiří Kotrla

Jiří Kotrla absolvoval brněnskou FaVU, během svého působení v Portugalsku realizoval projekty rozvíjející aspekty mediální paměti klasických filmových technologií. Příkladem je kamerová jízda na opuštěném nádraží v Barreiru (Passing New History, společně s Radoslavem Zrubcem, 2009), která se stala obrazově snovou metaforou k východiskům studia mediálního obrazu, ale i odkazem k textům francouzského myslitele Michela de Certeau.

V rámci fotografické dokumentace pracuje Jiří Kotrla s jistým stupněm významového abstrahování zaznamenaných prostředí a jejich dějů. Tato místa působí často nelokalizovatelně s výsledným dojmem postkoloniálních stop. Příbuznost vzniku fotografií je asi nejblíže filmařským obhlídkám. Fotografie Jiřího Kotrly ve srovnání s filmem v některých případech vznikají spíše jako deníková obrazová informace o prostorech, které se až posléze stávají součástí možného záběru či celku videa.

To read the entire article you must log in.

Log in

#19 Film

90