Fotograf Magazine

Jan Brož

Intenzivně studovat příslušnou literaturu v knihovnách, pátrat v muzejních archivech, vyhledávat odborné konzultace a obvolávat pamětníky, anebo se naopak nikoho na nic neptat, spontánně vyrazit s kamerou do vzdáleného muzea a přes zákaz pořizování záznamů zde téměř guerillově natáčet. Pro Jana Brože nepředstavuje povaha těchto činností nijak zásadní rozdíl. Ať už pracuje formou „akademického v.zkumu“ či „spontánní akce“, příznačné je vždy nasazení a úpornost, s nimiž své projekty dovádí do konce. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#19 Film

90