Fotograf Magazine

Allan Sekula: Fotografie mezi diskurzem a dokumentem

Krajiny, hlavy a nahé ženy se nazývají uměleckou fotografií, kdežto
fotografie současných událostí se nazývají fotografií novinářskou.
Alexandr Rodčenko, Cesty současné fotografie

Jak fotografie pomáhá legitimizovat a normalizovat stávající mocenské
vztahy? Jak je prostřednictvím fotografií uchovávána, přetvářena,
cenzurována a vymazávána historická a společenská paměť?
Allan Sekula, Fotografie mezi prací a kapitálem.

To read the entire article you must log in.

Log in

#32 ne-práce

120