Fotograf Magazine

Carrie Mae Weems

Osobní je politické

Carrie Mae Weems patří mezi významné postavy americké fotografie, jež
se prosadily ve druhé polovině 20. století, silně ovlivněny dynamickým
společenským děním té doby. Proto není divu, že Weems nelze označit
za umělkyni, aniž bychom vzpomenuli její aktivistickou stránku a politický
podtext její umělecké tvorby. Weems, která se původně věnovala studiu
tance, se k fotografii dostala v době, kdy působila v dělnickém hnutí
a skrze kameru dokumentovala dění ve svém okolí. Od dokumentární
fotografie se brzy odklonila k fotografii umělecké, avšak dokumentární
technika v práci Weems – zejména té rané – zůstala znatelná.

To read the entire article you must log in.

Log in

#32 ne-práce

120