Fotograf Magazine

Danilo Correale

Omlouváme se, že jste uvěřili tomu, že se vám skutečně omlouváme

Inspirací a východiskem práce Danila Correale – původem italského
umělce žijícího v New Yorku – jsou fenomény spjaté s kulturou pozdního
kapitalismu a neoliberálního systému práce. Přestože jeho tvorba není
jednoznačně mediálně ukotvena a pohybuje se mezi malbou, instalací,
fotografií a videem, dominují v ní především nová média. Pro autora však
nejsou tolik důležité nosiče jako sdělení, která skrze svou vizualitu a často
přítomný text tlumočí jeho názory na stávající ekonomicko-politický systém.
Jeho fotografie někdy ukazují gesta a postoje odpozorované z vysoké
politiky nebo prostředí finančního top managementu. Je tomu tak v případě
jeho práce The Future in their Hands (The Visible Hands) z roku 2012
nebo o rok mladší série fotografií Cat, Bond Gang. V obou případech
se jedná o detailní fotografické výřezy zachycující části těla doplněné
textem. V první sérii jde o ruce šesti mužů vlivných ve světě politiky
a financí zachycených v gestu připomínajícím přísahu nebo hlasování.
V druhém případě pořídil umělec fotografie akcionářů významné pojišťovny.
V souladu s ochranou osobních údajů však autor vynechal obličeje a použil
pouze detailní záběry krků zašněrovaných do kravat. Ani jeden z projektů
není čistě fotografický. V případě otevřených dlaní Correale spolupracoval
s indickým věštcem, který se z nich snažil vyčíst povahu jejich majitelů
a definovat tak osobnost člověka, která se za svou výraznou pracovní rolí
ztrácí a udílí zásadní rozhodnutí za instituci, jejíž moc na sebe přebírá.
A kvůli pořízení fotografií krků v oblecích – Cat, Bond Gang – se umělec
stal majitelem jedné akcie společnosti, která jej opravňovala k účasti na
setkání akcionářů. Fotografie krků v oblecích jsou doplněny barevným
obdélníkem – vždy ladícím s tónem kravaty – s textem, jehož použití
v rámci obrazu evokuje v první řadě reklamní slogan. Sdělení jednotlivých
hesel jsou však v kontextu obrazových složek ironická a byla by i humorná,
kdyby nevyjadřovala smutnou pravdu typu: „Ne všichni musíme splácet své
dluhy, jen někteří z nás ano“ nebo „Říkat pravdu je revoluční“.

To read the entire article you must log in.

Log in

#32 ne-práce

120