Fotograf Magazine

Agnieszka Polska

Neutuchající práce pod okem bdělého Slunce

28. prosince 1895, během první veřejné filmové projekce v pařížské kavárně
Grand Café, uvedli bratři Lumièrové celkem deset snímků včetně Dělníků
odcházejících z Lumièrovy továrny. Jeden z prvních záběrů kamery byl
namířen na zástup lidí proudících z továrny: dav žen a mužů, kteří kvapně
a hromadně opouštějí své pracoviště. Dnes nás tento jeden z prvních
filmových záběrů může zaskočit svým podvratným a odcizeným koloritem.
V současnosti již totiž představa „ukončení“ pracovní doby stačila z našich
individuálních i kolektivních životů vyprchat. Za pomoci komodifikačních
procesů byly tyto šťavnatější části naší každodenní existence okousány
a stráveny strukturami, jež extrahují nadbytečný kapitál; jednou z klíčových
mezí těchto novodobých ekonomických systémů se stala kreativita
jednotlivce. V tomto ohledu se stáváme svědky návratu autora jako aktivního
produktivního článku, jenž se nám vnucuje pokaždé, kdykoli se pustíme do
snah prozkoumat postavení umělce v rámci novodobé dělby práce.

To read the entire article you must log in.

Log in

#32 ne-práce

120