Fotograf Magazine

Ambiciózní turista fotograf

Úvod
Valná část literatury o turistickém fotografování je intelektuálská,
pohrdavá a neúplná. Především přehlíží ambice a úsilí, které turisté
do fotografování vkládají. Na základě zkušenosti a teorie performance
a etnografického výzkumu se v tomto článku pokusím vykreslit jiný portrét
turistického fotografování. Divadelní metafory – jeviště, scénář, režie,
herecký výkon a podobně – nám umožní popsat turistické fotografování
názorně a dynamicky jako ztělesněnou a tvůrčí performanci „plnou života“,
která tvoří vzpomínky, sociální vztahy a místa. Metaforu momentky,
jež naznačuje, že jde o fotografování bez rozmyslu, přitom nebudeme
brát v úvahu, jelikož nám brání všímat si živelnosti, časovosti a tvůrčího
aspektu většiny fotografií. Nejprve nastíním blízký vztah mezi cestovním
ruchem a fotografováním a to, jak velká část literatury toto spojení vnímá
jako projev odcizení a příčinu povrchního vnímání míst. Poté se budu
zabývat performativními metaforami a etnografickými studiemi s cílem
poukázat na existenci ambiciózního turisty fotografa.

To read the entire article you must log in.

Log in

#32 ne-práce

120