Fotograf Magazine

Adam Vačkář

Counterculture

PET lahev s nealkoholickým nápojem se stala jedním z vizuálních leitmotivů dynamicky se rozvíjející oblasti současného umění, kterou jsme ještě před pár lety trochu nejistě nazývali post-internet, zatímco dnes (snad ještě s menší důvěrou v normativní sílu obou pojmů) mluvíme o spekulativním realismu a objektově orientované ontologii (OOO).

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120