Fotograf Magazine

Způsoby vidění, způsoby figurace

Philippe Descola

Spory ohledně významu pravěkých jeskynních maleb jsou dostatečným důkazem toho, že i když je jeho předmět zcela rozpoznatelný, samotný obraz nemusí být bezprostředně srozumitelný. Namaloval tohoto mamuta obklopeného lidmi vypravěč, aby dokreslil své vyprávění loveckého příběhu?

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120