Fotograf Magazine

Ferdinand Bučina

Vzpomínka na Javorník

Ferdinand Bučina (1909–1994) sledoval vztah člověka a přírody v různých politických režimech, v centrech i v zapadlých vsích. Ať už prodával své fotky do meziválečných periodik, nebo fotil pro socialistické výpravné obrazové publikace, na většině fotografií tu lidé intenzivně participovali s okolním živoucím světem.

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120