Fotograf Magazine

Epilog: Spektrum možností

Philippe Descola

Navzdory alternativám, se kterými postupně přichází různé strukturální přístupy, zažívá antropologie od svého zrození neutuchající a více či méně otevřenou fascinaci neotřesitelnou jednoduchostí etiologických vysvětlení. Podat vysvětlení k nějaké instituci lze mnoha způsoby: odkázáním na její předpokládanou genezi po způsobu evolucionizmu 19. století, na její historické okolnosti a vnější vlivy, jak to dělají současní antropologové, kteří přichází na chuť dávno vyčpělým výhodám čistě popisné historie. Dále je možné pokoušet se objevit adaptativní funkci, kterou by tato instituce plnila v určitém prostředí, nebo ji vnímat jako vyjádření starobylých pudů či domnělých archetypů. Všechny tyto přístupy jsou bezpochyby uklidňující pro osoby hledající jistoty, ale zdaleka neumožňují odpovědět na jedinou otázku, která má smysl: proč se jedna společenská skutečnost, jedno přesvědčení, jedna zvyklost vyskytují zrovna tady a ne jinde?

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120