Fotograf Magazine

Peter Bartoš

ZOO Bratislava

I když je neoavantgardní umělec Peter Bartoš (1938) radikální postavou slovenské umělecké scény, jeho tvorba je dodnes zpracovaná pouze částečně. Je to těžko dostupný autor, který informace o své práci sdílí selektivně. Významným východiskem jeho tvorby je jeho malířské zázemí. Jeho práce se váží na ontologické významy a současně vycházejí z konceptuální analýzy média malby a její vrozené struktury. Ve snaze rozšířit možnosti malby do díla, které by bylo přírodou absorbované a v ní permanentně přetvářené – dále recyklované, realizoval několik procesuálních experimentů s nestálými přírodními materiály jako je sníh atd.

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120