Fotograf Magazine

Josef Václav Staněk

Popularizátor přírody

Na fotografické knihy Václava Jana Staňka (1907–1983) lze dnes narazit v policích mnoha českých antikvariátů. Jeho kdysi velmi oblíbené fotografické knihy byly vytlačeny jinými publikacemi, aktuálnějšími z hlediska vědeckého poznání i techniky fotografického záznamu. Přesto právě Staňkovy fotografie, zejména raná tvorba, hned od počátku rozvržená ve velkorysém „encyklopedickém“ záběru, pokaždé s několika stovkami na svoji dobu unikátních snímků, stejně jako autorova činnost na poli dokumentárního filmu, v souhrnu čítající na čtyři desítky tematicky zaměřených snímků, patří k pionýrským počinům v českých dějinách popularizace přírody.

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120