Fotograf Magazine

Beatrix Reinhardt

Plynovody – jejich stavba, provoz a trasa – byly a jsou předmětem vyvolávajícím napětí, spory, či dokonce války. Toto dílo se zabývá úsekem plynovodu Družba o délce 550 kilometrů, dodávajícím zemní plyn ze Sibiře do Evropy, který položilo NDR.

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120