Fotograf Magazine

Claudiu Cobilanschi

Panenský les

Claudiu Cobilanschi se pohybuje na hranici umění a žurnalistiky, z novinářské praxe si přivlastňuje způsob agitace a jako umělec překračuje hranici média a předestírá divákovi celost a komplexitu problému ve vztahu k sobě samému jako k člověku. Jeho práce tak zůstává velmi osobním a ve svém charakteru až fyzickým aktivismem za utopický svět, který nemůže být dosažen. Pracuje především s fotografií, filmem (super8, binaurální nahrávky) a performance, jejichž prostřednictvím rozvíjí debatu o socio-politických problémech, jeho hlavním tématem a středem zájmu je vztah přírody a kapitalismu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120