Fotograf Magazine

Petr Košárek

Vzpomínky na věci, které ještě nebyly

Během svého magisterského studia (2011–2014) na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem (v ateliérech fotografie a intermediální tvorby) absolvoval Petr Košárek zahraniční stáž na neapolské Accademia di Belle Arti. Od té doby zaujímá v jeho tvorbě, kterou je možné v úvodu charakterizovat pojmy jako anachroničnost, příroda vs. umělost a původnost vs. techničnost, podstatné místo propojování fotografie a sochařství.

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120