Fotograf Magazine

Tricia Gahagan

Tyto tiché obrazy jsou meditací o všedních, prchavých okamžicích zkoumající paradoxy ukryté v naší každodennosti. Všechny jsou nalezené intuitivně, nic není naaranžované. Prostřednictvím formálního jazyka barev, prostoru a souměrnosti se vnímání protíná s vědomím a tma pohlcuje světlo. Tato matoucí optika vyvolává introspekci; každý vizuální obraz je rafinovanou hádankou připomínající kóan, která odhaluje zásadní pravdy o světě a o vlastním já.

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120