Fotograf Magazine

Pavel Sterec

Šalamoun a Frankenstein

Před několika lety se Pavel Sterec (*1985) rozhodl uspořádat výpravu do světelné rezervace na česko-polském pomezí. Výběr jejích účastníků podmiňovala představa, že půjde o osobnosti odlišného zaměření a vědění. Tma měla účastníky zbavit obrazů (oslepit) a rozvolněním časoprostorových souřadnic osvobodit výměnu myšlenek s cílem vytvořit jakési neviditelné vševědoucí kolektivní tělo. Další detaily si nepamatuji. Výprava se neuskutečnila, její záměr byl vystaven na přehlídce mladých umělců ve Zlíně.

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120