Fotograf Magazine

Anna Slama & Marek Delong

Polib mě, jsem emo

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí.

Původ spojení Marka Delonga a Anny Slamy je v Brně, kde navázali společné přátelství a kde taky poprvé začali vystupovat v kontextu současného umění. Jako stabilní a systematicky spolupracující tvůrčí dvojice se však vyprofilovali až poté, co jeden z nich odešel do Prahy a druhý do Stockholmu. Jejich současné společné dílo tak vzniká paralelně na dvou oddělených místech, jejichž vzájemná vzdálenost znemožňuje fungovat na bázi sdílené ateliérové praxe. Oba umělci se fyzicky potkávají většinou až při instalaci vlastních výstav, kde také poprvé vytvoří z dosud nespojitých dílů zamýšlený celek. Ve dvojici se takto v poslední době představili mj. na samostatných výstavách Sandbox Frontex Litany (v rámci PAF v Olomouci, 2015), Incentive2 (Galerie 207, 2016), Good Old Sober Addict (City Surfer Office, 2016) nebo na skupinových přehlídkách Letting Go (s environmentem Kiss Me Iam Emo, Trafo Gallery Budapešť, 2017) nebo Afterbirth of a Dream (Meetfactory, 2017).

To read the entire article you must log in.

Log in

#30 eye in the sky

120