Fotograf Magazine

Josephine Pryde

Intimní portréty myšlení

Po dvacetileté kariéře se Josephine Pryde v posledních letech dostává na scéně současného umění více pozornosti. V dubnu roku 2012 se objevila jedna z jejích fotografií bezvýrazných morčat na obálce amerického magazínu Artforum, kde také vyšla rozsáhlá recenze na její retrospektivní výstavu Miss Austen Enjoys Photography.1 Pryde v ní představila řadu fotografických sérií, doplněných objekty sestavenými například z proutěných košů či jiných menších předmětů poskládaných ve větší celek. Toto uspořádání je pro Pryde symptomatické; ačkoliv je často vnímána primárně jako fotografka, fotografie je jen jedním z médií, která ve svých výstavách využívá. Její prezentace vždy propojují fotografii s elementy ve formě sochy či instalace, které fotografickou tvorbu Pryde staví do nového kontextu a dávají vzniknout odlišným významům.

To read the entire article you must log in.

Log in

#30 eye in the sky

120