Fotograf Magazine

Silver

Dobře fungující článek společnosti

Život umělce se záhadným jménem Silver provází od jeho prvopočátků bytostná potřeba tvořit. Neodbytné puzení po tvorbě a práci, ať je to práce a tvorba jakákoli, se u něj projevovalo již od dětství. A proto již od dětství můžeme začít psát uměleckou historii tohoto protagonisty nové digitální vlny, v českém umění reprezentované dynamickým vzrůstem. V rámci této nové vlny, ale i v rámci Silverova silného mužského jádra, které si začal brzy výrazně uvědomovat, znamenaly pro Silvera 70. léta strmý vzrůst.

To read the entire article you must log in.

Log in

#30 eye in the sky

120