Fotograf Magazine

Vojtěch Rada

Útroby virtuality a nenaplněné touhy budoucnosti

Přístup Vojtěcha Rady je možné vnímat jako vytváření prostředí, v čemž se současně odráží i jeho umělecké vzdělání: prošel ateliéry architektury (pražské UMPRUM a AVU), sochařství (UMPRUM) a herního designu (curyšská HdK) a ve své umělecké praxi všechny tyto oblasti propojuje. Ostatně starý svět oborových hranic začal odplouvat ještě před prvními pokusy o zavedení celoplošné internetové sítě. Rada je z generace, jež vyrostla spolu s počítačovými hrami, ale současně zažila ještě filmové triky vytvořené fyzicky, a nikoliv jen počítačově modelované v 3D programech.

To read the entire article you must log in.

Log in

#30 eye in the sky

120