Fotograf Magazine

Štěpánka Sigmundová

Zbytky vesmírných nadějí

Pro většinovou část západní společnosti je bezpochyby přijatelnější věřit v existenci poznatelného vesmíru nežli přijmout myšlenku, že by mohlo existovat něco, co přesahuje naše chápání, něco, na co nelze aplikovat metodický systém zkoumání. Jde nám přeci o to získat ve všech oblastech nezpochybnitelná fakta, měřitelná, rozumově pochopitelná.

Dobývání vesmíru přináší stále nové zajímavé informace, a navíc nás utužuje v přesvědčení, že naše lidská civilizace je všemocná. Ze získaných poznatků, jež netřeba držet v utajení, pak agentury pro styk s veřejností, svatostánky vesmírných výzkumů, formulují pravdu všemohoucí. Aby jí prostý lid byl schopen porozumět, přidají obrazový materiál a mediální věrozvěsti nám ji zvesela šíří, přičemž zpravodajství z vesmíru a produkce Hollywoodu má až podezřele podobnou vizualitu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#30 eye in the sky

120