Fotograf Magazine

Do skutečného života

V dubnu 2006 založili Oliver Laric, Christoph Priglinger a Georg Schnitzer blog vvork.com. Projekt čtyř neznámých studentů, kteří si na počátku vytyčili jediné pravidlo, a to publikovat obrázek alespoň jednoho díla každý den, se stal v podstatě přes noc hitem. Stránka v jednoduchém funkčním rozhraní pod sebe řazených obrázků vykazovala již po roce fungování v září 2007 průměrně 9 000 unikátních přístupů denně. Přestože skupina v podstatě jen okopírovala systém diskuzních fór typu 4chan s důrazem na obraz a minimum textu, toto rozhodnutí se ukázalo jako revoluční. A to právě v zaměření na internet nikoli jako specifické médium ve smyslu předchozího “internetového umění”, ale jako prostor pro propagaci umění ze skutečného života. To ale neznamenalo, že by internet podobu umění neovlivnil, naopak ji ovlivnil pravděpodobně zcela zásadně. Tak jako ve všech ostatních oblastech se pouze nestalo to, co mnozí předvídali, a sice stále větší přesun ze skutečného světa do virtuálního. Počet virtuálních projektů byl i na vvorku ostatně od počátku zcela minoritní, nicméně blog jaksi přirozeně a logicky ze své podstaty začal preferovat díla, která se dala zobrazit v jeho struktuře – jedno dílo = jedna fotografie + jednovětá popiska.

To read the entire article you must log in.

Log in

#30 eye in the sky

120