Fotograf Magazine

Vito Acconci

Konstruované situace Poznámky k Following Piece

V říjnu 1969 Vito Acconci uskutečnil svoji čtvrtou Street Work IV. Strávil tři týdny tím, že ulicemi New Yorku sledoval náhodně vybrané osoby. V poznámkách si zapsal datum události (např. 31. října, 15:14), co měl ten který člověk na sobě (např. oranžový kabát) a jeho nebo její pohyb městem. Ze záznamů se dozvídáme jména obchodů, do nichž sledovaní vstupují, názvy ulic, po nichž kráčí, i adresu, v níž mizí. Osoby pracující v obchodních domech Acconci sledoval i v době, kdy vykonávaly zaměstnání, podobně od pronásledování neupustil ani v případě, že vešly do kina či restaurace. Od sledování upouštěl v okamžiku, kdy bylo znemožněno vnějšími podmínkami, jakou se stal například vstup do uzavřené budovy či nastoupení do taxíku. Tzv. documented performance proběhla na konci 60. let jako nedokumentovaná událost a až následně Acconci požádal Betsy Jackson o nafocení několika jeho sledování v okolí jeho vlastního bydliště ve West Village. Zpětně vznikly také další poznámky a komentáře, kterými se umělec k práci opakovaně vracel ještě v 80. letech, tedy v době, kdy se již profiloval jako architekt a designer. Jistý architektonický, nebo spíše urbanistický zájem autora je ostatně patrný již v této práci – nikoli náhodou akci finančně podpořila Architectural League of New York.

To read the entire article you must log in.

Log in

#30 eye in the sky

120