Fotograf Magazine

„Jiná noční obloha“: vidění a protividění

V létě roku 2008 vyvedli Trevor Paglen a amatérský pozorovatel družic jménem Ted Molczan návštěvníky galerie v Torontu ven z budovy a řekli jim, ať se dívají na oblohu. Jejich pohled však neměl mířit na hvězdy, nebo alespoň ne na skutečné hvězdy; místo toho se snažili lokalizovat tajnou americkou výzvědnou družici Keyhole-11. Paglen a Molczan se obsesivně zabývali mapováním toho, čemu říkají „jiná noční obloha“, tedy obloha plná výzvědných družic a trosek po selhavších vesmírných misích, které nezajímají nikoho jiného než malé skupinky zběhlých nadšenců. Ironií je, že i když tito nežádoucí pozorovatelé americkou armádu iritují, nedělají vlastně nic jiného, než že replikují armádou financovaný program z dob studené války, jehož cílem bylo vyhledávání sovětských družic. Pod názvem Operation Moonwatch šlo o ranou podobu dnešní sítě internetově zdatných sběračů dat, s jejichž pomocí Paglen a Molczan našli Keyhole-11.1

To read the entire article you must log in.

Log in

#29 kontemplace

120