Fotograf Magazine

Schinster

Projekt Visual Equilibrium / Vizuální rovnováha obnovuje hodnotu originálu tím, že znemožňuje reprodukovatelnost digitální fotografie. Jeho cílem je najít umělecky legitimní způsob, jak vytvořit jedinečný (nereprodukovatelný) obraz, který by stále vycházel z podstaty fotografie. Potvrzuje tak hodnotu originality i estetiky obrazu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#29 kontemplace

120