Fotograf Magazine

Petr Faster

Déjà Vu

Petr Faster (1952) nepatří k těm, jejichž cílem je upozorňovat veřejnost na to, co a kde fotografovali. Zato je natolik nad věcí, že mi netajil své začátky. Ukázalo se tedy, že od poloviny 70. let zkoumal spektrum možností svého média v rozpětí od žánrových výjevů k abstrahování.

Autorsky debutoval roku 1984 v pražské galerii Fotochema pod názvem Stejně/Jinak/Jinak/Stejně. Výstavní premiérou zhodnotil pětiletí 1978 až 1983, kdy se vzdálil etudám na předem daná témata. Tím předznamenal i následující pracovní etapy. Nicméně k té první se vrátil roku 2013, kdy jeho původní zvětšeniny uvedla v novém uspořádání pražská Galerie Pecka (s pozměněným názvem Stejně/Jinak). Dynamické snímky neztratily působivost díky sytě černobílé stylizaci, kde má důležitou roli hloubka ostrosti obrazu, vypichující ohniska soustředění pozornosti autorské a odtud i divácké. Dotyčnou tvůrčí fázi charakterizoval Faster při znovunastudování slovy: „abstrakce, později označovaná jako vizualismus, kde útržky reality abstraktní hru ještě zvýrazňovaly“.

To read the entire article you must log in.

Log in

#29 kontemplace

120