Fotograf Magazine

Matěj Skalický

Sedět u ohně a kouřit

Matěj Skalický je autorem, kterého vede především jeho vizuální intuice a přirozená senzibilita. Jeho tématem je svět sám ve své nejčistší podobě, vyjevující se především tam, kde se přirozeně pohybuje sám fotograf, což je v tomto případě krajina, příroda, lesní nebo venkovské obydlí. V současném uměleckém diskurzu, kde mladí autoři svými díly zkoumají, reflektují a interpretují skutečnost, zpochybňují, podrývají a ironizují zažité vizuální kódy, popřípadě analyzují vlastní médium, Matěj Skalický fotografuje. A pokud se mnozí jiní snaží o komentář či významový posun viděného, Matěj se jednoduše vystavuje prožitkům krásy a stejně tak nekomplikovaně je zaznamenává.

To read the entire article you must log in.

Log in

#29 kontemplace

120