Fotograf Magazine

Ján Kekeli

Život se skládá z nepatrných dotyků osamocení

Cyklus Jána Kekeliho Život se skládá z nepatrných dotyků osamocení je na první pohled cyklem různorodým. Autor na jedné straně pracuje s digitální fotografií, jíž ztvárňuje víceméně klasické pohledy do interiérů. Na straně druhé však používá prostředky kresby a malby, jimiž zasahuje přímo do fotografického obrazu, nebo s nimi pracuje jako s dalším možným médiem v jeho svébytné podobě. Fotografie poznačuje plátkovým zlatem, ale i černým fixem. Zlato najdeme také v jakési „hlavní roli“ na barytovém papíře, ale i „roli vedlejší“ v jednom pohledu do interiéru pokoje jako zlatý čtverec na stěně. Objevíme ho na černobílém snímku na očích dívky, ale také jako slovo či slovní hříčku (Zlatíčko–Zlatko–Zlato–Au) v textovém záznamu na papíře.

To read the entire article you must log in.

Log in

#29 kontemplace

120