Fotograf Magazine

Polina Karpova

Mladý a svěží pohled z Ukrajiny

Od 70. let se jedním z prvních center fotografické revoluce stal východoukrajinský Charkov. Proti vládní estetice se postavili Boris Michailov, Sergej Solonskyj, Sergej Bratkov, Evgenij Pavlov, Oleg Maliovanyj a mnozí další fotografové, kteří rozvíjeli nová pravidla hry – experiment, smělost, sebevyjádření, sociální realismus a syntézu s jinými uměleckými prostředky. Stáli tak na počátku tzv. charkovské školy fotografie. Jejich činnost nemá přímý dopad na rozvoj nových autorů, ovlivnila však vznik vizuálního projevu a vytvořila základ pro nové experimenty.

To read the entire article you must log in.

Log in

#29 kontemplace

120