Fotograf Magazine

Jáchym Myslivec

Nad ránem uzřel jsem krajinu

Lze považovat obrazy Jáchyma Myslivce ještě za fotografie? Jaké podmínky musí splňovat obraz, abychom jej mohli nazvat obrazem fotografickým? Technologie, reprezentace skutečnosti, vztah k referentu?

To read the entire article you must log in.

Log in

#29 kontemplace

120