Fotograf Magazine

Viktoria Binschtok

Prasknout filtrovou bublinu

Ve své postupně se rozvíjející sérii Cluster/Seskupení vytváří Viktoria Binschtok shluky fotografií (dvou, tří a více). Ty se sestávají vždy z jednoho staršího snímku z jejího archivu a dalšího (nebo dalších), které vznikly rekonstrukcí obrázků nalezených prostřednictvím internetového vyhledávače. Binschtok přitom vyhledává právě ony svoje starší fotografie. Po zadání obrazového souboru algoritmus pátrá po obrázcích zachycující podobné barvy a tvary. Vybrané výsledky vyhledávání pak Binschtok přefotografuje ve formálně vybroušené snímky, jež pak uspořádává do jednotlivých clusterů. Jejich instalační řešení nabývá různých podob, jako by autorka odkazovala k mnohosti kontextů, ve kterých se dnes fotografie ocitají, i k jisté arbitrárnosti jejich materializace v post-digitální éře.

To read the entire article you must log in.

Log in

#29 kontemplace

120