Fotograf Magazine

Jan Svoboda

Obraz, který se nevrátí

Dílo Jana Svobody (1934–1990), jedné z klíčových postav českého poválečného umění, lze rozdělit do různých období, ve všech však neustále a odhodlaně zkoumá samu podstatu fotografického zobrazení, dotazuje se na základní otázky média a staví je na roveň s paralelními praktikami v malbě, instalaci i konceptuálním umění.

To read the entire article you must log in.

Log in

#29 kontemplace

120