Fotograf Magazine

Zbigniew Dłubak

Gestikulace

Na sérii Gestykulacje/Gestikulace, někdy uváděné pod názvem Systemy Gestykulacje / Systémy – Gestikulace, začal Zbigniew Dłubak pracovat v roce 1970. Tehdy byl již poměrně významnou postavou polských fotografických kruhů, šéfredaktorem měsíčníku Fotografia (1953–1972), autorem řady teoretických textů, spoluzakladatelem Skupiny 55 a především autorem jedné z prvních fotografických instalací v Polsku s názvem Ikonosfera I / Ikonosféra I, 1967.

To read the entire article you must log in.

Log in

#29 kontemplace

120