Fotograf Magazine

Disruptory společenského žaludku

Co znamená trávit krajinu?

Přežití a samotný rozvoj lidské společnosti je možný především díky kontinuálnímu udržování procesu trávení a na něj navázanému procesu fermentace. Následující text je pokusem o nástin kulturní a biopolitické konotace těchto procesů. Především se chci věnovat souvztažnosti mezi estetikou krajiny a flórou „společenského žaludku“, o které uvažuji jako o mikrokosmu krajiny a národa ve smyslu ekologicko-geografickém i symbolicko–společenském. Na tyto aspekty je navázána myšlenka, že existuje korelace mezi krajinou našich střev a geografickou krajinou. Na formování krajiny se podílí každý jeden z nás, bez výjimky, a to primárně skrze vlastní žaludek, což nikdy v minulosti nemělo tak silný dopad jako právě dnes.

Předkládám proto nástin možností analýzy kvality a řekněme kultury procesů, kterými „zaměstnáváme“ akt trávení. Ambice textu je především formulovat spektrum otázek, které by mohly sloužit jako výchozí bod k rozvoji dalších úvah.

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120