Fotograf Magazine

Matej Chrenka

Tvorba Mateje Chrenky se pohybuje převážně ve dvou tematických okruzích, jež jej dlouhodobě zajímají. V prvním z okruhů souhrnně nazvaných Limity fotografie se zabývá samotným médiem fotografie, druhé téma si formuloval jako otázku, zda „má ještě smysl fotit“, jejíž nejednoznačnou odpověď se pokouší nalézt právě přes vlastní fotografování.

To read the entire article you must log in.

Log in

#29 kontemplace

120