Fotograf Magazine

Recenze

#46 turismus — Recenze

Světotvorná síla fotografie

V čem spočívá síla, či dokonce světotvornost fotografie? Na tuto otázku hledá ve své knize Ne-lidská fotografie odpověď Joanna Zylinská, mediální teoretička, umělkyně a kurátorka z londýnské King’s College, nyní v čerstvém českém překladu Roberta Silveria…

Read more

#33 investigace — Recenze

Nadarovy literární humoresky

V roce 2018 vydalo nakladatelství NAMU jeden z Nadarových memoárových publikačních kaleidoskopů Když jsem byl fotograf s odborným doslovem Tomáše Dvořáka. Jedná se o výběr čtrnácti anekdotických povídkových fragmentů společenského, kulturního a politického pařížského života 19…

Read more

#33 investigace — Recenze

12 045 pracovních dnů

Už při prvním spatření úctyhodné česko-anglické publikace čítající 512 stran se nevyhnete otázce, co je to za autora, jehož tvorbě je věnováno tolik prostoru. Jiří Šigut (1960) je bezpochyby znám jen zasvěceným, a to je škoda…

Read more

#33 investigace — Recenze

Uvnitř a vně fotografie

Amsterodamské nezávislé nakladatelství Fw:Books se již 15 let soustředí na fotografii a „příbuzná témata“. V minulém roce vydali svazek s (doslova) poetickým názvem The Photograph That Took the Place of a Mountain od nizozemského teoretika fotografie Taco Hidde Bakkera…

Read more

#31 tělo — Recenze

Peintres photographes

Poslední kniha Michela Poiverta Peintres Photographes (de Degas
à Hockney) představuje fotografie pořízené většinou známými malíři
v průběhu 19. a 20. století. Poivert se nesnaží o encyklopedický přístup,
výběr autorů není vyčerpávající (chybí např…

Read more

#31 tělo — Recenze

Náhražka originálu nebo něco víc? Poznámky k nové knize o fotografiích a sochách

V 50. letech André Malraux vyzdvihoval schopnost fotografické
reprodukce dekontextualizovat umělecká díla ještě důsledněji, než to činí
kamenné muzeum umění. Malrauxova idea zrovnoprávnění uměleckých
děl z nejrůznějších kultur prostřednictvím fotografie (The Imaginary
Museum of World Sculpture) připomíná jiný fotografický projekt ze
stejné doby: Steichenovu výstavu Family of Man (1955), která byť
prezentovala především díla západních autorů, snažila se fotografii
představit jako nástroj mezilidského porozumění a doklad o rovnosti lidí
na celém světě…

Read more

#31 tělo — Recenze

Důkazy objevů. Fotografie ve vědě v letech 1839-1939

Kniha Ondřeje Durczaka Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech
1839–1939 je v českém prostředí mimořádná a jiná na knižním trhu
v češtině není k dispozici. Vychází z obsahu bakalářské práce z roku
2014 obhájené na Ústavu fyziky FPF Slezské univerzity v Opavě,
nyní byla na stejné škole vydána na Institutu tvůrčí fotografie…

Read more

#31 tělo — Recenze

Zobrazení bez reprodukce?: Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století

Československý fotograf na písmeno „K“? Na t akto položenou
křížovkářskou otázku zněla ještě donedávna odpověď jednoduše. Ve
studii, která přehodnocuje fotografický kánon, Photography at MoMA1,
svazku, jenž zahrnuje období od roku 19 60 do dneška, se vedle
Josefa Koudelky objevují také Běla Kolářová, Jiří Kovanda a Milan
Knížák…

Read more

#29 kontemplace — Recenze

Julius Neubronner

Doktor Julius Neubronner bývá označován za otce holubí fotografie ze vzduchu. Tento německý lékárník byl zároveň vynálezcem, konstruktérem a amatérským fotografem. Jako moderní člověk se snažil využívat dostupných výdobytků nejmodernější techniky a kombinoval práci se svými zálibami…

Read more

#30 eye in the sky — Recenze

Before Pictures

Novou knihu kritika a historika umění Douglase Crimpa není úplně snadné žánrově zařadit. Jedna její vrstva má charakter memoárů. Jen velmi letmo autor v úvodu líčí léta strávená v rodném maloměstě ve státě Idaho na severozápadě Spojených států a dobu studií v New Orleans, zbylé kapitoly jsou věnovány letům 1967–1977, období ohraničenému z jedné strany rokem, kdy se Crimp usadil v New Yorku, a z druhé výstavou Pictures, kterou připravil pro galerii Artist Space a s níž je dodnes jeho jméno spojováno především…

Read more

#30 eye in the sky — Recenze

Beyond Objecthood

Jednou ze základních premis knihy Beyond Objecthood je autorovo přesvědčení o tom, že je dobré, když umění kriticky působí na diváka. Tento postoj, který není nikde explicitně vyřčený, je patrný ze zvoleného tématu, ale i ze způsobu vyprávění a výběru umělců…

Read more

#29 kontemplace — Recenze

Artpress – rozhovory o fotografii

V průběhu čtyřiceti let zveřejnil francouzský měsíčník Artpress řadu rozhovorů s umělci, kurátory a teoretiky, rozšiřující pohled na současné vizuální umění. Výběr z těchto rozhovorů týkajících se média fotografie vydala redakce tohoto časopisu koncem loňského roku v edici Les Grandes entretiens

Read more

#29 kontemplace — Recenze

Člověk Havel

Má-li fotografe tu magickou moc zpřítomňovat to, co bylo, pak obě tyto knihy jsou nebývale silným zpřítomněním života Václava. Ač obě knihy ukazují Havla bez příkras, tituly se od sebe výrazně liší, tak jako samotný fotografický rukopis a povaha autorů…

Read more

#29 kontemplace — Recenze

Baňkovy reflexe (a potřeba střetu zájmů)

Na úvod recenze knižní monografie Pavla Baňky je vhodné předejít podezření ze střetu zájmů, jež vyplývají z autorova působení na postu šéfredaktora tohoto periodika. To mu dlouhodobě umožňuje ovlivňovat nejen zaměření a obsah časopisu, ale rovněž obraz umělecké fotografie v domácím i mezinárodním rozsahu, a to v míře v domácím prostředí srovnatelné patrně pouze s vlivem aktivit historika, teoretika, kurátora a pedagoga Vladimíra Birguse…

Read more

#29 kontemplace — Recenze

Július Koller – One Man Anti Show

Pokud bychom chtěli ukázat, k jakému posunu v interpretaci díla došlo na letošní retrospektivní výstavě Júlia Kollera ve vídeňském mumok-u, museli bychom ji srovnat s průlomovou expozicí tohoto slovenského umělce, která se uskutečnila v roce 2003 v galerijním prostoru Kölnischer Kunstverein…

Read more

#1 Portrét — Recenze

Fototorst

Zájemci o českou fotografii byli v posledním desetiletí potěšeni častěji než kdykoli dříve. Vedle vzrůstu počtu výstav vzniklo i závratné množství knih různorodé kvality, nejednou vydaných vlastním nákladem…

Read more

#1 Portrét — Recenze

Antologie pěti generací slovenské fotografie

Bezmála tři kilogramy váží ambiciózní atlas Slovenská fotografia 1925–2000. Podtitulem je slogan Moderna – postmoderna – postfotografia. Slovensko-anglicky pojatou knihu vydala v tisícovce exemplářů koncem loňského roku Slovenská národná galéria ke stejnojmenné bratislavské výstavě…

Read more

#1 Portrét — Recenze

Czech Photographic Avant-Garde 1918-1948

Je dnes obecně přijímáno, že zlatým obdobím české fotografie byla meziválečná léta, kdy se toto „nové médium“ dostalo do samého středu soudobých výtvarných tendencí. Ale přestože se o české fotografické avantgardě hovoří s uznalou úctou a v posledních době se stává dobře znějícím pojmem i ve světě, není její situace reflektována tak podrobně a do důsledků, jak by se zdálo…

Read more

#1 Portrét — Recenze

Historie fotografického portrétu

Téma tváře hraje v dějinách fotografie zásadní roli. První portrét vznikl hned tři měsíce po jejím předání lidstvu v srpnu 1839 a během jediného roku vyrostla po celé Evropě řada portrétních ateliérů, které za mnohem nižší částky poskytovaly to, co si dříve mohli dovolit jen ti nejzámožnější…

Read more

#1 Portrét — Recenze

Se Sontagovou kolem fotografie

Název knihy Susan Sontagové On Photography (O fotografii), která se konečně objevuje i v českém překladu (jehož jsem autorem), lze v jistém smyslu považovat za zavádějící. Předložka zvláště v anglickém jazyce sugerující systematický vědecký přístup by z hlediska obsahu měla být daleko spíše nahrazena jinou, méně ostrozrakou a exaktní…

Read more

#24 vidět a věřit — Recenze

Záchrana poselství

Po nečekaném úmrtí Ivana Lutterera (Praha 27. 4. 1954 – Rochester 11. 11. 2001) zkusilo občanské sdružení České foto udržet pohromadě jeho pracovnu. Jistě by bylo podnětné, kdyby mohli zájemci o tu kterou osobnost vnímat její odkaz současně s prostředím, které jí bylo vlastní…

Read more

#24 vidět a věřit — Recenze

Kritické dokumentární strategie současnosti

11. 9. 2001 celý svět oběhly snímky, jejichž pravdivosti se zprvu dalo věřit jen těžko a spolu s koncem 20. století skončila definitivně i udržitelnost představy dokumentárního fotografa jakožto privilegované osoby s právem zobrazovat neštěstí těch druhých a posílat do světa „objektivní“ zprávy, představa, která byla původně navázána na klíčovou roli fotoreportérů pracujících pro obrázkové časopisy a kterou umělci-fotografové problematizovali už v sedmdesátých letech 20…

Read more

#24 vidět a věřit — Recenze

Příběhy dávných fotografů

Komu co říkají jména jako Vojtěch Kramer, Josef Pírka, František Krátký, Rudolf Bruner-Dvořák, Jan F. Langhans, Ignác J. Schächtl, Josef Seidel, Jan Kříženecký anebo Karel Dvořák? Vypravěči historie samo sebou sahají po jim blízkých příkladech…

Read more

#24 vidět a věřit — Recenze

Životy obrazů

Momentky mají roli svědectví. Dokazují, že zaznamenaná událost se stala, a jako takové jsou i prezentovány. Pečlivě seřazené v rodinném albu mapují život člověka od první krůčků, přes životní lásky a úspěchy, až po klidné stáří…

Read more

#4 intimita — Recenze

Ivan Pinkava

Ivan Pinkava měl řadu domácích i zahraničních výstav, avšak teprve nyní, v galerii Rudolfinum má divák možnost seznámit se s celým jeho rozsáhlým dílem. Výstava je retrospektivou, představuje Pinkavovu tvorbu od poloviny 80…

Read more

#4 intimita — Recenze

Panoramatické vidění v šedi

Ve výstavních prostorách Galerie Langhans ve Vodičkově ulici v Praze proběhla výstava panoramatických fotografií Ivana Lutterera (1954– –2001), kterého s Langhansovou výstavní síní těsně spojuje jeho restaurátorská činnost – ošetřování negativů a vytváření nových zvětšenin Langhansovy Galerie osobností věnoval několik let…

Read more

#4 intimita — Recenze

Fotografie?? fotografie!!

Když jsem před několika lety dělala rozhovor s Lukášem Jasanským a Martinem Polákem, dotkli jsme se i bariéry mezi zastánci „čisté“ a „nečisté“ fotografie, která na české umělecké scéně již bezmála celé desetiletí panuje…

Read more

#4 intimita — Recenze

Absolutní fotografka

K životnímu jubileu Běly Kolářové (1923) uspořádalo Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov retrospektivu s monografií. Předmluvou (přeloženou do angličtiny a němčiny) byl pověřen Josef Hlaváček, koncept a celkovou organizaci zabezpečili Hana Jirmusová z pořádající instituce a Martin Souček z nakladatelství Arbor vitae…

Read more

#4 intimita — Recenze

Dech kosmu

„Mým pocitům často chybějí slova, ale zůstávají papíry s nepatrnými záznamy pohybu větru, plynutím vody, spadnutým listem … s otiskem světa,“ čteme prohlášení Jiřího Šiguta v nové edici Cameracura, neboli česko anglické knižnici katalogů Moravské galerie v Brně, vydávané stejným nakladatelem, jehož péčí vychází i pololetník Fotograf…

Read more

#5 hranice dokumentu — Recenze

Bludné kruhy

České literatuře o fotografii chybí dlouhý regál knih, zejména důkladných uměnovědných monografií. Dokonce i legendy k jakým patří „internacionálové“ Josef Sudek anebo František Drtikol jsou zprostředkovány pouze sondážně…

Read more

#5 hranice dokumentu — Recenze

Tomanovská panoramata

Jiřího Tomana (1924–1972) uvedl bohatě ilustrovaným portfoliem Fotograf 2003/3. Dobrý důvod vrátit se k tomuto tajemnému tvůrci dává výstava 65 panoramatických záběrů ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích…

Read more

#5 hranice dokumentu — Recenze

Galerie Vu´ v Praze

V jedné z nejvýznamnějších českých galerií zaměřených na fotografii proběhla výstava největší soukromé fotografické galerie Paříže. Výběr ze sbírek Galerie VU´ připravili pro Galerii Langhans její umělecký ředitel Christian Cajolle a ředitelka Gilou Le Gruiec…

Read more

#5 hranice dokumentu — Recenze

Henryk Ross: Lódź ghetto album

Poněkud kontroverzní výstava fotografií Henryka Rosse v pražské galerii Langhans představuje díla, jejichž význam spočívá nejen ve vizuální působivosti a umělecké kvalitě, ale především v obsahu, který přináší důležité historické svědectví, odhalující zcela nové a mnohdy překvapivé obrazy holocaustu, v židovském prostředí označovaného častěji jako šoa, a života v nacistických ghettech druhé světové války…

Read more

#5 hranice dokumentu — Recenze

Dvojitý Skála

Výstava Františka Skály v Galerii Rudolfinum se z hlediska pražského kulturního dění stala přední událostí loňského roku. Jeden z nezpochybnitelných solitérů zdejší scény se navíc nespokojil s historizující a retrospektivní „náturou“ prestižního místa, a výstavě tak dominovaly převážně nové sochy a instalace vytvořené přímo pro daný prostor…

Read more

#26 dokumentární strategie — Recenze

Zviditelňování

Novou monografii Markéty Luskačové (1944) otevírá soubor Poutníci (1964–1972). Připomíná lidi, kteří autorce změnili život. Jako devatenáctiletá dívka, které ve škole tvrdívali, že do kostela se nemá chodit, potkala na Slovensku procesí směřující k historické Levoči…

Read more

#6 recyklace — Recenze

unie evropských festivalů fotografie

V září 2005 oficiálně zahájila činnost Unie festivalů fotografie (Photo Festival Union – PFU) – největší organizace sdružující festivaly fotografie v Evropě. Hlavním motivem pro založení Unie je výměna informací mezi spřízněnými akcemi a širší spolupráce na přehlídkách, výstavách, přednáškách, publikacích, workshopech, projekcích diapozitivů a portfolio reviews program…

Read more

#6 recyklace — Recenze

nobuyoshi araki: tokyo flowers

Obrovský boom japonské fotografie, který zaplnil od 80. let světové galerie, doposud Prahu většinou míjel. Prvním výraznějším představením významného současného fotografa „ze země vycházejícího slunce“ je výstava Nobuyoshi Arakiho, kterou jako poslední letošní projekt představuje pražská Galerie Langhans…

Read more

#6 recyklace — Recenze

letmo kolín 06-2005

Do řady fenoménů, které se staly tématy předešlých ročníků Funkova Kolína, jako Tělo, Krajina, Reklama, přiřadil ten letošní, šestý, další velké téma: Město. Volba sice není nijak originální, ale obecnost vymezení dala vystavujícím i kurátorům široké manévrovací pole, a to je leckdy podstatnější než úzce definovaná koncepce…

Read more

#6 recyklace — Recenze

gerald slota: nalezeno

Langhans Galerie Praha uspořádala ve svých prostorách poprvé dvě výstavy současně: byla to retrospektivní přehlídka díla Manuela Álvareze Brava a komorní soubor Geralda Sloty Nalezeno (v suterénním sálu galerie)…

Read more

#6 recyklace — Recenze

unikátna výstava

Od šesťdesiatych rokov sa v českej výstavnej a publikačnej praxi postupne zhromažďoval výskumný, analytický a historiografický materiál o fotografickej produkcii. Najprv vznikali projekty monografických expozícií osobností (Drtikol, Sudek), nasledoval presah v 70…

Read more

#6 recyklace — Recenze

co je to fotografie

Co je to fotografie? Na tuto otázku lze odpovědět buď velmi lehko, takřka samovolně, nebo naopak velmi obtížně, vezmeme-li ji jako výzvu k vážné úvaze. V prvním případě si vystačíme se znalostí jak s věcmi zacházet, s úrovní tak základní, že nad odpovědí ani nemusíme dlouho uvažovat: fotografie je určitá praktika zhotovování obrázků…

Read more

#8 krajina — Recenze

z pamětí jana lukase

Galerie Fiducia v Moravské Ostravě uspořádala první ohlédnutí za odkazem fotografa Jana Lukase (1915-2006), jehož nekrolog při- neslo minulé vydání Fotografa. Vím, jakožto autor textu v Lukasově monografii z nakladatelství Torst (2003), že kniha evokující nálady šesti dekád minulého století se opírala výhradně o dochované pozi- tivy…

Read more

#8 krajina — Recenze

krajiny na kraji

Studenti Katedry fotografie pražské FAMU se, kromě vlastních prací a nejrůznějších školních cvičení a úkolů, čas od času věnují i práci na kolektivních projektech, mapujících určité vybrané území, prostředí, událost či její dlouhodobý vliv na společnost…

Read more

#8 krajina — Recenze

bibliografie reprodukcí františka drtikola

V roce 2001 založil Stanislav Doležal kvůli publikování poselství Františka Drtikola (1883-1961) nakladatelství Svět. Nynější fotografovo album předcházely Deníky a dopisy z let 1914-1918 věnované Elišce Janské (2001), Duchovní cesta (2004) a Oči široce otevřené (2002)…

Read more

#8 krajina — Recenze

objev: josef binko

Průřez fotografickým dílem Josefa Binky (7. 3. 1879 – 11. 2. 1960) připravil k vydání autor úvodní stati, znalec pozůstalosti i dobových okolností vzniku díla Pavel Scheufler. Jako historik fotografie, zabývající se zejména tvorbou do první světové války, našel v Binkovi významný příklad české praxe internacionálního hnutí secesního piktorialismu…

Read more

#8 krajina — Recenze

hommage a anna fárová

Anna Fárová se stala první historičkou umění specializovanou v Čechách na fotografii. Jejím starším kolegům nepřipadalo médium dostatečně prestižní. Fárová se zaměřila nejen na badatelskou, nýbrž i kurátorskou, pedagogickou a kritickou činnost…

Read more

#8 krajina — Recenze

josef koudelka: surová krása

„Cítil jsem, jak se mění styl mé práce a nechal tomu volný průběh.“ Výrok Josefa Koudelky (1938) z besedy pořádané 19. listopadu 2002 Francouzským institutem v Praze nabízí klíč k fotografově nové monografii…

Read more

#25 populární hudba — Recenze

This Place

V závěru roku 2014 byla v pražském DOXu slavnostně zahájena putovní fotografická výstava This Place, kterou „doprovází“ stejnojmenná publikace. Z iniciativy francouzského fotografa Frédérica Brennera vznikl projekt představující pohled dvanácti fotografů na dnešní Izrael a Východní břeh Jordánu…

Read more

#25 populární hudba — Recenze

Nenápadný půvab teorie

Nepočetné monografie k současnému českému umění doplňuje nedávná publikace Tomáše Pospiszyla se slibným názvem Asociativní dějepis umění. Autor podniká pět exkurzů, v nichž metodou asociace spojuje tvorbu neoavantgardních umělců s jejich současnými „pokračovateli“…

Read more

#25 populární hudba — Recenze

Joan Fontcuberta

První fotografie reprodukovaná v anglickém překladu výboru z textů katalánského fotografa Joana Fontcuberty zachycuje autorova otce, který se někdy na konci španělské občanské války nechal portrétovat jedním z minuteros, pouličních fotografů v severoafrické Melille…

Read more

#27 auta — Recenze

Nejen o špinavých nohách modelky na fotografii Christophera Williamse

Sophie Berrebi otevírá svou knihu zmínkou o vlastních rodičích a prarodičích. Dozvídáme se tak mj. o tom, že babička z matčiny strany psala dizertaci u Rolanda Barthese, a hlavně – vlastnila Citroen, který je zvěčněn v jeho Mytologiích, což je vzhledem k tématu tohoto čísla časopisu s trochou nadsázky jistě nejdůležitější informace, kterou recenzovaná kniha přináší…

Read more

#27 auta — Recenze

Pavel Dias: Fotografie 1956-2015

Monografie fotografa Pavla Diase (*1938), kterou vydalo v minulém roce nakladatelství Karolinum, referuje mimo jiné také o tom, jak moc se svět změnil od doby, kdy byla u vesla jeho generace. Což platí i o proměně významu monografie, jež se dnes stává nezbytným instrumentem pro úspěšný postup autora uměleckým provozem…

Read more

#27 auta — Recenze

Pavel Mára Fotografie 1969-2014

Na podzim loňského roku vydalo nakladatelství MARA ve spolupráci s nakladatelstvím KANT monografi jednoho z nejoriginálnějších českých fotografů Pavla Máry. Na více než třech stech stranách, velmi dobře grafcky i tiskově zpracovaných, jsou nejen reprodukce všech zásadních Márových děl, ale také kompletní biografie a bibliografie autora…

Read more

#27 auta — Recenze

Jan Svoboda: Nejsem fotograf

Nejsem fotograf je paradoxní, a místy až zneklidňující publikace. Není to katalog výstavy, která byla uspořádána díky kurátorské péči Jiřího Pátka v Moravské galerii v Brně…

Read more

#27 auta — Recenze

Ontologické volání fotografie

Pohled z okna v Le Gras, do roku 2002 považovaný za nejstarší dochovanou fotografii, na nás působí nejen zvláštní (estetickou) silou, ale znejišťuje chápání fotografie jako takové. Nicéphore Niépce ji vytvořil v letech 1826 či 1827, když prostřednictvím camery obscury osm hodin exponoval litografckou desku opatřenou světlocitlivou vrstvou…

Read more

#28 cultura / natura — Recenze

Miloš Spurný

Fotografie pořízené vědci jsou obvykle trochu nudné a jako laici se z nich mnoho nedozvíme. Výjimku představuje bohatá fotografická práce fyziologa, botanika a krajinného ekologa RNDr. Miloše Spurného CSc…

Read more

#28 cultura / natura — Recenze

„Tajemné kouzlo práce fotografovy neleží v červeném přísvitu temné komory,“

píše Eugen Wiškovský v jednom ze svých textů. Tomáš Pospěch připravil a vydal antologii, v níž shromáždil veškeré dostupné texty tohoto českého amatérského fotografa, povoláním učitele a zároveň nadšeného hlasatele moderní obrazové fotografie, který se svou teoretickou prací stavěl proti krajinkám s „rozevlátými břízkami“, „genrům s roztomilými dětičkami“ a „způsobným zátiším s vrženým stínem“ a v duchu nové věcnosti propagoval specificky fotografické motivy, tedy v dobové terminologii motivy „fotogenické“…

Read more

#28 cultura / natura — Recenze

Dokument v rozšířeném poli

Kniha Documentary Across Disciplines1 vznikla v návaznosti na trojici bienále Berlin Documentary Forum (2010, 2012, 2014) realizovaných pod záštitou berlínského Haus der Kulturen der Welt a pod kurátorským vedením Hily Peleg, která je rovněž jednou z editorek knihy…

Read more

#28 cultura / natura — Recenze

Josef Sudek coby manýrista

Retrospektivu k životním výročím Josefa Sudka (1896–1976) připravili kurátorka fotografické sbírky Národní galerie Kanady Ann Thomas a další dva historici fotografie, Vladimír Birgus za českou stranu a Ian Jeffrey z Velké Británie…

Read more

#28 cultura / natura — Recenze

Elemental – Přinese lidový aktivismus změnu?

Nedávno poprvé spatřila světlo světa sbírka esejů Elemental (2016), která vznikla na popud „nezávislé iniciativy“, zvoucí se Gaia Project. Toto uskupení, které momentálně sídlí v Merseyside v Anglii se ve svých aktivitách věnuje převážně vzdělávání širší veřejnosti o ekologickém posunu, který se ve svých různých podobách právě odehrává…

Read more

#9 architektura — Recenze

One man show: Jiří Hanke

Jiří Hanke, fotograf a dramaturg Malé galerie České spořitelny v Kladně oslavil třicet let své výstavní aktivity přehlídkou portrétů umělců, které do svého rodného města dlouhodobě – a často i opakovaně – zval…

Read more

#9 architektura — Recenze

S velkým odstupem velká blízkost

Nebývá zvykem, aby recenzent hned na úvod odkázal k textu svého kolegy v jiném periodiku. Ovšem při psaní o výstavě Odstup a blízkost v Českých Budějovicích považuji za nutné upozornit na článek Josefa Mouchy Soudobá německá fotografie: Odstup a blízkost publikovaný v březnovém čísle měsíčníku Art&Antiques…

Read more

#9 architektura — Recenze

Glocal Girls na Praguebiennale 3

 

Glocal and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe

karlínské tovární haly, Thámova 14, Praha 8

5.–16. 9. 2007

Ve spletitosti mnoha různých projektů, rour, kapající vody, neurčitých industriálních předmětů, tajemných propadlišť, dílen, zaprášených oken a čistých bílých přepážek byla fotografie na Praguebiennale 3 rozhodně nepřehlédnutelná…

Read more

#9 architektura — Recenze

Obrazy a předobrazy

Obálka cenné publikace – sestavené a sepsané praktikem i teoretikem fotografie Jaroslavem Andělem – vychází z reprodukce snímku Františka Illka. Grafik Šimon Blabla do ní efektně zalomil knižní titul a jména některých protagonistů obsahu – fotografů i architektů…

Read more

#10 erotikon — Recenze

…takové jsou dějiny

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky vydal závěr monumentálních Dějin českého výtvarného umění, práci sedmadvaceti autorů, ve dvou svazcích (1144 s, 997 obr). Proč se stal východiskem rok 1958, napovídá kapitola Otevírání cesty – světová výstava EXPO 58 v Bruselu…

Read more

#10 erotikon — Recenze

Na lovu panen

Texty, ozřejmující ideové zázemí výtvarníka Jindřicha Štyrského (1899–1942), uspořádal Karel Srp s pomocí Lenky Bydžovské. Již druhé knižní vydání postřehů časopisecky roztroušených – anebo docela neznámých – přináší neobyčejný čtenářský zážitek…

Read more

#10 erotikon — Recenze

Funkeho Kolín 2007: Rodina

Letošní ročník Funkeho Kolína se obrátil k důvěrnému tématu „rodiny“. Je to silné téma, široké, obecné, a zároveň zásadním způsobem se dotýkající každého člověka. Všichni se vůči rodině pozitivně anebo negativně vymezujeme, vstupujeme do standardních i nestandardních svazků, trpíme, pokud ji postrádáme, chceme nebo odmítáme svůj život spojit s druhými…

Read more

#10 erotikon — Recenze

Soužení Helmuta Newtona

Samostatnou výstavu měl Helmut Newton (31/10/1920 Berlín, Schöneberg – 23/1/2004 Sunset Boulevard, Los Angeles) teprve roku 1975 v Paříži. Když poprvé vystavoval v Praze, udělal ten nejlepší osobní dojem: na tiskové konferenci byl temperamentní čtyřiasedmdesátník vstřícný, a navíc zaujatě dohlížel na instalaci Archivy noci i osvětlení padesáti zvětšenin v suterénu Francouzského institutu…

Read more

#23 umělé světy — Recenze

Jiří Toman

Východočeská galerie znamenitě připomněla nedoceněného tvůrce Jiřího Tomana (1924–1972). V pardubickém Domě U Jonáše nabídla koláže, kresby, drobné objekty a hlavně fotografie…

Read more

#23 umělé světy — Recenze

Dějiny světla

Když jsem dezorientované prodavačce sdělil, že Dějiny světla mají být románem, podotkla od polic naučné literatury cosi o zavádějícím názvu. Nuže, v beletrii nejenže není radno očekávat věcnou historii…

Read more

#23 umělé světy — Recenze

Sděl pravdu, ale oklikou

Dějiny posledních dekád postavily fotografii do zvláštně vyhrocené situace. Na jedné straně stojí fotografie, která se stala samozřejmou součástí umění, je ve sbírkách nejvýznamnějších světových muzeí a prodává se za horentní sumy, na opačném konci pomyslného spektra pak nacházíme nekonečné množství reportážních fotografií, s nimiž se denně setkáváme a jejichž hodnota často splývá s hodnotou předané informace…

Read more

#23 umělé světy — Recenze

Jaromír Funke

Publikace, která byla vydána ke krásné stejnojmenné výstavě, pořádané Moravskou galeií v Brně 18. 10.2013 – 19.1. 2014, je rozdělena do dvou částí. V první se autor Antonín Dufek vyrovnává s osobností a fotografem Funkem v textu s názvem „Profesor avantgardy“, ve druhé publikuje rozsáhlou antologii textů Funkeho, kterou uvádí vlastním editorským úvodem…

Read more

#13 rodina — Recenze

Jindřich Toman: Foto/montáž tiskem

Jindřich Toman patří mezi přední znalce české a středoevropské modernistické a avantgardní knižní kultury. Dokazuje to i v nově vydaném
svazku o fotografii a fotomontáži v českých médiích zejména ve dvacátých
a třicátých letech…

Read more

#13 rodina — Recenze

Štěpán Grygar

Od 5. února do 25. dubna vystavoval Štěpán Grygar rozsáhlý výběr svých
fotografií ve FotoFest Headquarters v Houstonu. Výstavu kurátorsky připravila
Wendy Watrissová a koncipovala ji jako dialog dvou autorů, jejichž tvorba je spojována s termínem vizualismus…

Read more

#12 rekonstrukce — Recenze

Josef Sudek

Josef Sudek řekl: „Půvab všeho spočívá v tajemství.“ Z mnoha klíčů k jeho tvorbě je to možná ten hlavní. Když jsem premýšlel nad tím, jak asi bude vnímat jeho dílo divák v Buenos Aires, uvědomil jsem si, že právě tajemství spojuje dílo dvou spisovatelů, ktere znám: Jorge Luis Borgese a Julia Cortázara…

Read more

#12 rekonstrukce — Recenze

Čas Jiřího Hankeho

Stává se nepsaným pravidlem, že umělec kolem šedesáti let začíná bilancovat svou tvorbu, a tato ohlédnutí většinou vykrystalizují do retrospektivní monografie. Čas je pro Jiřího Hankeho trpělivým přítelem a ani v tomto případě fotograf nikam nespěchal…

Read more

#14 komerce — Recenze

Miroslav Jodas: fotografie 1961-2008

 Miroslav Jodas (*1932) patří k dnes pozapomenuté generaci, která nastoupila do  české fotografie  během  šedesátých let  s  programem pozvolna  překračujícím estetiku  humanistického  dokumentu  „všedního dne“…

Read more

#14 komerce — Recenze

Památce Jana Reicha

Málokterý z  fotografů  –  nejen  našich  –  se  těšil  takovému  respektu a porozumění, jako Jan Reich. Nemám na mysli jen to, že úvody do jeho knih napsali i takoví velikáni jako Bohumil Hrabal nebo Milan Kundera…

Read more

#14 komerce — Recenze

Mimo zónu

Výstavu Mimo zónu jako kdyby nepřipravil kurátor, ale snajpr, co dokáže s jistotou trefit sýkorku na dva kilometry. Přesné zacílení na minimalistic- kou,  nefigurální  –  částečně  konceptuální  –  tvorbu  sedmdesátých a osmdesátých let totiž hovoří o době normalizace s mnohem větší pře- svědčivostí než současně probíhající obří retrospektiva Tenkrát na východě…

Read more

#14 komerce — Recenze

Vice

V září vyšel první Vice v československé edici. Ačkoliv působí jako un- derground, je to globální projekt se značným komerčním potenciálem. Asi nebude snadné na takhle kontroverzní časopis nalákat zaostalé čes- ké inzerenty, ale své čtenáře a uctívače si určitě najde…

Read more

#14 komerce — Recenze

Tenkrát na východě

Dvacáté   výročí   listopadových   událostí   je   vhodnou   příležitostí k všeobecnému bilancování. Tento trend se nevyhnul ani kulturní sféře, kde se začaly objevovat rozličné výstavy více či méně se vztahující k tématu…

Read more

#14 komerce — Recenze

Stopy a záznamy

Podzim bývá ve znamení fotografických festivalů. V Bratislavě probíhá každoročně Mesiac fotografie, v Paříži Paris Photo a v Kolíně fotografický festival s názvem Funkeho Kolín. Ten je sice co do rozsahu a počtu autorů nejmenší ze jmenovaných událostí, ale snad právě pro svou intimní atmosféru je velmi příjemný…

Read more

#15 praha — Recenze

Anna Fárová (1928-2010)

Nepatřím zatím naštěstí ke generaci, která by musela často psát nekrology. V případě Anny Fárové je to však povinnost, která přesahuje generační propast téměř padesáti let. Jakkoliv je stále nepopiratelnější, že i historici a teoretici umění velkou měrou ovlivňují podobu (dějin) umění, nebývá zvykem, aby se právě jim pořádaly monografické výstavy a vydávaly sebrané spisy…

Read more

#15 praha — Recenze

Interpretovat Štreita!

V knize o původu totalitarismu The Origins of Totalitarianism z roku 1951 (česky 1996) popsala filozofující politoložka Hannah Arendtová nebezpečně podobné rysy německého nacismu a stalinského socialismu…

Read more

#20 public art — Recenze

Fotografie – přímý svědek?!

Historik Filip Wittlich působí v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, je spoluautorem několika monografií a zabývá se českými a československými dějinami předchozích dvou století. Knihou Fotografie – přímý svědek?! zkoumá médium fotografie jako pramen…

Read more

#22 obraz a text — Recenze

Dobrá monografie

V ediční řadě tranzit series vyšla monografie dvojjediného autorského subjektu české „nefotografie“ Lukáše Jasanského a Martina Poláka. Docela věcně, v chronologickém pořadí představuje 27 fotografických cyklů, jež Jasanský s Polákem vytvořili od roku 1986 do současnosti a na závěr připojuje několik málo bonusů – cyklů, které autoři do svého souborného díla v současnosti neřadí…

Read more

#16 fotografie a malba — Recenze

Metafyzika okna

Labyrint fascinuje množstvím významů a možností interpretace. Vtahuje, ale nechce pustit, vězní, a přitom dává naději na „vyjití”. Přece už Théseus zvítězil – pravda s pomocí Ariadny – ale jeho příklad nám dovoluje počítat s jakousi nití, která nás provede spletitostí chodeb…

Read more

#16 fotografie a malba — Recenze

Dva permoníci

Práce, práce a znovu práce, lidský úděl, který vzbuzuje asi stejně tolik rozporů jako láska nebo fotografie. Jestli je marné nebo užitečné pracovat, je stejně bezpředmětná otázka jako ptát se po tom, zda má smysl fotografovat…

Read more

#17 amatérská fotografie — Recenze

Gianfranco Sanguinetti: Miroslav Tichý – Les Formes du Vrai / Podoby pravdy. Kant, Praha 2010

K pražské výstavě Miroslava Tichého vydalo nakladatelství Kant rozsáhlou knihu, která zajímavým způsobem osciluje mezi monografií a apoteózou. Výstava ze sbírek Gianfranco Sanguinettiho a jeho přátel představila na poměrně malém prostoru ve druhém patře Staroměstské radnice (který Galerie hlavního města Prahy jinak propůjčuje výstavám mladších umělců) přes 200 Tichého fotografií a několik kreseb…

Read more

#17 amatérská fotografie — Recenze

Světlu vstříc

Jaroslav Kučera objevil několik zapomenutých kolegů a představuje jejich odkazy knihou a výstavou Fotografové války 1914–1918. V úvodu publikace píše, že „snímky Gustava Brože, Jana Myšičky, Jendy Rajmana a Karla Neuberta jsou opravdové, prožité, a navíc mají vynikající uměleckou hodnotu“…

Read more

#17 amatérská fotografie — Recenze

Kolářovo mystické město

Viktor Kolář (1941) se stal letošním laureátem titulu Osobnost české fotografie, udělovaného Asociací profesionálních fotografů České republiky. (Nositeli byli výročně prohlášeni také Josef Koudelka, Anna Fárová, Jan Reich in memoriam, Antonín Dufek a další autority…

Read more

#18 80. léta — Recenze

In memoriam

Retrospektivu Miroslava Háka (1911–1978), proslaveného surrealistickou zkušeností i členstvím v ilegální válečné Skupině 42 uspořádalo Městské muzeum Nová Paka k 100. výročí umělcova narození…

Read more

#18 80. léta — Recenze

Peeping Tom´s Digest

Vydavatelský projekt Peeping Tom´s Digest (www.peepingtomgalerie. com) sleduje kromě realizace menších autorských monografií jeden hlavní cíl: pozorování a objevování specifických výtvarných scén, nikoli ale ve smyslu popularizačního průvodce, nýbrž podle zvláštního, empirického klíče založeného na komunikaci…

Read more

#21 o fotografii — Recenze

Svéráz firmy Seidel

Fotoateliér Seidel býval znamenitou značkou, spojovanou s pohlednicemi Českého Krumlova a Pošumaví. Objevný výběr z tvůrčí pozůstalosti otce a syna Seidelových nabízí dvojice monografií…

Read more

#19 film — Recenze

Poselství zapomenutého fotografa

Monografie sice nepřipomíná autorův odkaz poprvé, jenže komu je vlastně osud Jindřicha Marca (1921–2000) znám? Knížka kapesního formátu obsahuje necelých devadesát reprodukcí, je však důležitá už tím, že tvoří 36…

Read more

#19 film — Recenze

Prokletý básník fotografie

Jan Svoboda, narozený 27. července 1934 v Bohuňovicích u Olomouce, umíral jako osamělý muž v řadovém činžáku pražské čtvrti Košíře. Právě zde vytvořil podstatnou část díla. Nalezen byl 9…

Read more

#19 film — Recenze

Od rétoriky obrazu k poznámkám o indexu

Je možné tvrdit, že v souvislosti se vznikem konceptuálního umění se začaly psát paralelní dějiny fotografie? V době, kdy probíhala postupná institucionalizace fotografie jakožto specifického uměleckého média (vyčleňování fotografických sbírek, galerií, vysokoškolského studia atd…

Read more

#19 film — Recenze

Dagmar Hochová

*10. 3. 1926 — †17. 3. 2012

Fotografie Dagmar Hochové, které si právě teď prohlížím, jsou jadrné, nabité energií, vtipné. Jsou vlídné, jiskří báječným autorčiným nadhledem, některé snímky jsou i po letech k zobrazeným lidem spravedlivě ironické…

Read more